Het is de tijd van veranderingen. Om mij heen zowel privé, als in de praktijk, zie ik dat mensen bezig zijn met kleine en grote veranderingen. Gedwongen of vrijwillig. Bijzonder om te zien hoe eenieder hier mee omgaat.

Het is ook echt het seizoen voor veranderingen. De herfst is een tijd van het loslaten en evalueren. Wat past bij mij? Waar krijg ik energie van? Wat is mijn doel? Allemaal essentiële zaken om bij stil te staan.

In mijn praktijk zie ik vaak hoe lastig het is om te veranderen. De ene keer vraag ik aan een ouder om het eetpatroon te veranderen omdat een kind niet tegen een bepaalde voeding kan. Een andere keer vraag ik om wat in het gedrag te veranderen. En hoe graag iemand ook wil, verandering gaat altijd gepaard met weerstand. Natuurlijk is die weerstand te begrijpen. Ik vraag om iets te veranderen wat misschien al jaren zo gaat en wat volgens kind of ouder als vanzelfsprekend wordt gezien. Bovendien zie ik dat ouders, als ik met hen een sessie doe, het ook lastig of zelfs eng vinden om het oude vertrouwde los te laten. Wat er voor het bekende in de plaats komt, weten ze niet. 

Deze veranderingen vragen ook behoorlijk wat commitment van de ouders en het kind. Bijvoorbeeld als een kind iets niet mag eten, wat het wel heel lekker vindt. Als ouder moet je dan heel strikt zijn. Het vraagt dan lef en doorzettingsvermogen om veranderingen door te voeren.

Ik ben dan ook heel trots op ouders die het  volhouden en zien dat ze er een heel ander kind voor terugkrijgen. Het is zoveel waard om hier onderdeel van te mogen zijn.

Anders is het met gedwongen veranderingen door bijv. ziekte, ontslag of een echtscheiding. Hier heb je geen keus. Je komt in een transformatieproces terecht of je nu wilt of niet. Het kan niet op de oude manier doorgaan. Dan moet je afscheid nemen van het oude en doorloop je een heel veranderingsproces.

Zo is het voor kinderen ook ingrijpend om met veranderingen om te gaan. Een andere school of tijdelijk een andere leerkracht. Ander tafelgroepje of een andere methode. Andere indeling van de dag door Sinterklaas of Kerst. Al deze veranderingen kunnen een reactie teweeg brengen bij kinderen. Het ene kind reageert al op de wintertijd en haalt hiermee zijn slaappatroon door de war. De ander reageert als er meerdere veranderingen tegelijk plaatsvinden. Veranderingen brengen stress met zich mee en een teveel aan stress moet een kind kwijt. Dit kan door huilen maar ook door boos of agressief zijn.  Allemaal manieren van kinderen om spanning uit het lijf kwijt te kunnen.

Wat te doen bij veranderingen met kinderen:

  • Praat erover. Leg ook uit wat er gaat gebeuren 
  • Leg uit dat veranderingen ook leuk kunnen zijn. Nieuwe vriendjes maken of nieuwe ervaringen opdoen
  • Geef je kind wat extra aandacht. Vraag het kind hoe hij zich erbij voelt. Deel met je kind wat het met jou doet, hoe jij je erbij voelt
  • Probeer tijdens drukke periodes zoals in de December maand, zoveel mogelijk rust en regelmaat in te bouwen. Dit geeft kinderen steun. Sinterklaas is al spannend genoeg. Het kan dan net teveel zijn om andere veranderingen door te voeren. Wacht tot een rustiger moment als dat kan
  • Als je merkt dat het toch te pittig is voor je kind, bouw dan oplaadtijd in door bijvoorbeeld in overleg met school je kind een middag thuis te laten

De komende tijd zal ik zelf achter de schermen ook bezig zijn met een aantal veranderingen. Veranderingen aan de website, veranderingen in mijn aanbod van behandelmethodes en veranderingen door een opleiding te volgen. Ik houd jullie op de hoogte.

Ik wens jullie ook een mooie tijd met bijzondere veranderingen toe!

liefs,

Amy